ביקור במוזיאון לכל המשפחה

ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)

ביקור במוזיאון בשעה הנקובה
אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:

מתי והיכן

תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 24 ינואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 24 ינואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 24 ינואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 24 ינואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 24 ינואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 25 ינואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 25 ינואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 25 ינואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 25 ינואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 25 ינואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 25 ינואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 25 ינואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 26 ינואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 26 ינואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 26 ינואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 26 ינואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 26 ינואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 27 ינואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 27 ינואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 27 ינואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 27 ינואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 27 ינואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 27 ינואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 27 ינואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 28 ינואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 28 ינואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 28 ינואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
10:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
10:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
10:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
10:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
11:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
11:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
11:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
11:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
12:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
12:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
12:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
13:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
13:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
13:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
13:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
14:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
14:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
14:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
14:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
15:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
15:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
15:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
15:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 29 ינואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 31 ינואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 31 ינואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 31 ינואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 31 ינואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 31 ינואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 01 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 01 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 01 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 01 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 01 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 01 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 01 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 02 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 02 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 02 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 02 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 02 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 03 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 03 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 03 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 03 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 03 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 03 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 03 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 04 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 04 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 04 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
10:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
10:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
10:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
11:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
11:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
11:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
12:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
12:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
12:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
13:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
13:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
13:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
14:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
14:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
14:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
15:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
15:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
15:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 05 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 07 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 07 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 07 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 07 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 07 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 08 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 08 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 08 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 08 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 08 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 08 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 08 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 09 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 09 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 09 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 09 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 09 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 10 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 10 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 10 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 10 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 10 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 10 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 10 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 11 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 11 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 11 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
10:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
10:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
10:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
11:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
11:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
11:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
12:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
12:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
12:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
13:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
13:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
13:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
14:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
14:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
14:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
15:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
15:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
15:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 12 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 14 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 14 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 14 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 14 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 14 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 15 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 15 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 15 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 15 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 15 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 15 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 15 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 16 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 16 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 16 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 16 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 16 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 17 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 17 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 17 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 17 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 17 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 17 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 17 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 18 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 18 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 18 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
10:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
10:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
10:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
11:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
11:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
11:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
12:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
12:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
12:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
13:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
13:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
13:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
14:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
14:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
14:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
15:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
15:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
15:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 19 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 21 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 21 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 21 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 21 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 21 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 22 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 22 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 22 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 22 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 22 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 22 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שלישי, 22 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 23 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 23 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 23 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 23 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום רביעי, 23 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 24 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 24 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 24 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 24 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 24 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 24 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום חמישי, 24 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 25 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 25 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שישי, 25 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
10:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
10:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
10:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
11:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
11:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
11:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
12:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
12:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
12:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
13:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
13:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
13:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
14:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
14:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
14:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
14:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
15:00
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
15:15
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
15:30
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
15:45
תערוכות המוזיאון
נותרו כרטיסים אחרונים
שבת, 26 פברואר
16:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 28 פברואר
10:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 28 פברואר
11:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 28 פברואר
12:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 28 פברואר
13:00
תערוכות המוזיאון
יש מספיק כרטיסים
יום שני, 28 פברואר
14:00