אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 24/01/2022
24/01/2022
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/01/2022
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/01/2022
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/01/2022
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
24/01/2022
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 25/01/2022
25/01/2022
יום ג
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/01/2022
יום ג
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/01/2022
יום ג
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/01/2022
יום ג
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/01/2022
יום ג
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/01/2022
יום ג
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
25/01/2022
יום ג
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 26/01/2022
26/01/2022
יום ד
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/01/2022
יום ד
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/01/2022
יום ד
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/01/2022
יום ד
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
26/01/2022
יום ד
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 27/01/2022
27/01/2022
יום ה
09:00
מכון דש"א: קורס ניהול שטחים פתוחים ומגוון ביולוגי
"האגף הדרומי" של המוזיאון
27/01/2022
יום ה
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/01/2022
יום ה
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/01/2022
יום ה
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/01/2022
יום ה
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/01/2022
יום ה
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/01/2022
יום ה
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
27/01/2022
יום ה
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 28/01/2022
28/01/2022
יום ו
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/01/2022
יום ו
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
28/01/2022
יום ו
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 29/01/2022
29/01/2022
שבת
09:45
סיור מודרך בגן הבוטני (בשעה הנקובה בכרטיס) + ביקור במוזיאון
גן בוטני
29/01/2022
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
10:30
סדנה משפחתית (מגיל 6): "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
29/01/2022
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
11:30
סיור מודרך בגן הבוטני (בשעה הנקובה בכרטיס) + ביקור במוזיאון
גן בוטני
29/01/2022
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
12:30
סדנה משפחתית (מגיל 6): "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
29/01/2022
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
29/01/2022
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
אירועים ביום 31/01/2022
31/01/2022
יום ב
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/01/2022
יום ב
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/01/2022
יום ב
11:00
בלעדי לדיגיתל | סיור במוזיאון להורים בחופשת לידה
תערוכות המוזיאון
31/01/2022
יום ב
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/01/2022
יום ב
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/01/2022
יום ב
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון

סל קניות

ערוך