אם יש לכם קוד קופון, הקלידו אותו כאן:
אירועים ביום 31/07/2021
31/07/2021
שבת
09:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
09:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
09:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
09:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
10:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
10:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
10:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
10:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
31/07/2021
שבת
10:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
11:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
11:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
11:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
11:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
12:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
12:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
12:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
12:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
31/07/2021
שבת
12:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
13:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
13:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
13:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
13:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
14:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
14:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
14:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
14:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
15:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
15:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
15:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
15:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
16:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
16:15
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
16:30
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
16:30
סדנה משפחתית: "חקרטבע" (כולל ביקור במוזיאון)
3. גלריה לימודית ארדי 103
31/07/2021
שבת
16:45
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון
31/07/2021
שבת
17:00
ביקור במוזיאון (בשעה הנקובה)
תערוכות המוזיאון

סל קניות

ערוך